รางวัลใหญ่

100%
78%
77%
57%
47%
27%
17%
7%

รางวัล

10888
8888
6888
3888
2888
888
388
188

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. ลูกค้าต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป และมีความสามารถในการรับผิดชอบต่อการกระทำของลูกค้าเองและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ WINCLUB88 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์ได้ตลอดเวลาและทุกครั้ง
  2. โบนัสทั้งหมดที่เสนอให้กับลูกค้าที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น. บัญชีที่ ที่น่าสงสัยและตรวจสอบได้ว่าไม่ใช่บัญชีดังข้างต้น แต่เป็นในแบบของกลุ่มสมาชิก ไม่มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นนี้และอาจมีการยกเลิกโบนัสที่ได้รับรางวัลรวมทั้งเงินรางวัลที่จะได้รับตามดุลพินิจของ http://www.winclub88.com
  3. คุณจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีที่ใช้งานอยู่เพียงบัญชีเดียวในเว็บไซต์เท่านั้น